het dorp

Poppenwier

Volgens Wikipedia (de vrije encyclopedie):

Poppingawier (Fries: Poppenwier) is een klein dorp in de gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim), provincie Friesland, met een kleine 180 inwoners. Het dorp is gelegen tussen Irnsum (Jirnsum) en Deersum (Dearsum) aan de Sneeker Oudvaart.

Volgens Wikipedy (de frije ensyklopedy):

Poppenwier is in doarp yn de gemeente Boarnsterhim, tusken Jirnsum en Dearsum oan de Snitser Aldfeart. It doarp hat likernôch 180 ynwenners (2004). Oant de gemeentlike weryndieling yn 1984 makke Poppenwier diel út fan de eardere gemeente Raerderhim, neamd nei ien fan de Himpolders. De namme Poppenwier komt út de 14e ieu fan de manljusnamme Poppe, mei wier yn de betsjutting fan terp.

Yn 1989 waard de offisjele namme Poppingawier troch de gemeente Boarnsterhim feroare yn Poppenwier.

Geschiedenis

Poppenwier is een terpdorp met ongeveer 180 inwoners. Het moet al een heel oud dorp zijn, bij opgravingen in de terpen rondom het dorp zijn scherven gevonden van aardewerk uit de eerste tot de twaalfde eeuw.

De nederzetting heette toen nog geen Poppenwier, want plaatsnamen kwamen er pas in de veertiende eeuw. De naam Poppenwier is waarschijnlijk afgeleid van de mansnaam "Poppe" en "wier" betekent terp.

Kerken

In Poppenwier staan twee kerken: de mooie karakteristieke voormalige Hervormde Kerk, gebouwd in 1860 (op de plaats van de vroegere Rooms Katholieke "Heilige Nicolaaskerk".

De kerk is sinds de restauratie in 1986 in gebruik als aula. De kerk bezit een uniek "Hugenoten uurwerk" uit 1578 en ook een mooie preekstoel uit 1700. De tweede kerk is de Doopsgezinde Schuilkerk, een onopvallende Vermaning zonder toren. Het gebouw bestaat inmiddels meer dan 150 jaar.

In 1478 werd even ten noorden van Poppenwier een klooster gesticht, "Engwert" genaamd, een nonnenklooster der grauwe begijnen. Van het klooster is niets meer over.

Beschermd dorpsgezicht

Het dorp is in 1991 aangewezen als "beschermd dorpsgezicht". Er zijn dan ook een groot aantal panden die voorkomen op de monumentenlijst.

Poppenwierster korfbal

Bekend in Fryslân is het zogenaamde Poppenwierster korfbal, een spel gespeeld op een veld van 32 vakken van 4 bij 4 meter door 2 zestientallen, van ieder 8 mannen en 8 vrouwen. Afwisselend staan de ploegen in de vier rijen/vakken opgesteld met de mannen in de binnenste en de vrouwen in de buitenste rijen. Een twintigtal ballen worden in het spel gebracht en moeten op het einde van de rij in een korf gegooid worden. Het zal omstreeks 1925 geweest zijn dat het spel is bedacht. Er wordt een kwartier gespeeld, 7 minuten op de ene helft en 7 minuten op de andere helft. De opzet van het spel was dat het door iedereen, jong en oud, gespeeld moet kunnen worden en het blijkt na 75 jaar nog steeds dat dit mogelijk is: het spel wordt vaak tijdens de "Poppenwierster merke" gespeeld.

Wapen Poppenwier

Het wapen van Poppenwier is rood en heeft twee rozen en een lelie, geplaatst in het goud. Poppenwier was voorheen bekend door de familie Albada en het wapen van Poppenwier is dan ook een variatie op het familiewapen van Albada.

Poppenwierster volkslied

Sinds jaar en dag heeft Poppenwier haar eigen volkslied. Dit, bij alle inwoners, bekend lied wordt gezongen voor een toneeluitvoering en regelmatig tijdens de merke (dorpsfeesten) van Poppenwier. Klik hier voor de tekst van het Poppenwierster volklied.

Bevolking

De bevolking van Poppenwier bestaat voor een groot gedeelte uit "immigranten".

Na de sluiting van het dorpshuis annex café De Herberch heeft de dorpsgemeenschap in 1998 zelf een dorpshuis gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het dorp een bruisend verenigingsleven kent. Het nieuwe dorpshuis ‘De Trilker’ is het hart van het culturele en sociale leven in Poppenwier.

De bevolkingsontwikkeling in Poppenwier is de laatste jaren redelijk stabiel. In onderstaand overzicht is het aantal inwoners per jaar te zien.