Voorzieningen

In Poppenwier zelf zijn weinig voorzieningen. In de nabij gelegen dorpen zijn wel de nodige voorzieningen. Onderstaand een overzicht van de diverse voorzieningen in de omgeving:

Poppenwier

Dorpshuis/Café/Eetcafé De Trilker

Openingstijden:

Website: www.detrilker.nl

Telefoon: 0566-602041

Mail: info@detrilker.nl

 

Sibrandabuorren

Mienskipsskoalle de Legeaën

Aesgewei 56

8647 SG Sibrandabuorren

Telefoon: 0515-521700 (school)

Telefoon: 0517-380680 (kinderopvang)


Raerd

Openbaar Basisonderwijs "it Raerderhiem"

Sélânswei 2

9012 CN Raerd

Telefoon: 0566-602272

Website: www.raerderhiem.nl

Grou

Verschillende supermarkten;

Diverse winkels in het centrum;

Rabobank , Friesland Bank en Postbank;

Postkantoor (in boekhandel).

 

Openbaar vervoer

Dienstregeling lijn 94

Opstapperboekje


Bakker 

Kuiper Sneek  /Jaring Ypma

Komt iedere dinsdag en vrijdagochtend of zaterdagmiddag langs in Poppenwier.


Ziekenhuizen

Antoniusziekenhuis

Bolswarderbaan 1

Postbus 20000

8600 BA Sneek

Telefoon: 0515-488888


Medisch Centrum Leeuwarden

Mr. Troelstraweg 78

Postbus 2310

8901 JH Leeuwarden

Telefoon: 058-2933333


 De Tjongerschans

Thialfweg 44

8441 PW Heerenveen

Telefoon: 0513-644444


Dierenarts

Praktijk Grou

Oedsmawei 13

9001 ZJ Grou

Telefoon: 0566-601464


Protestantse gemeente

PKN De Lege Geaën

www.pkn-dlg.nl