Wolkom in Poppenwier

Welkom op de vernieuwde website van Poppenwier! 

Het laatste dorpsnieuws is hier te vinden. 

Houd onze agenda in de gaten met alle leuke activiteiten. 


Welkom

In een groene oase van rust en ruimte liggen een aantal kleine dorpjes, die ieder hun eigen verhaal vertellen. Een deel van het gebied wordt aangeduid met de naam Lege Geaën. Poppenwier is één van deze dorpen in dit gebied. 


Poppenwier is een terpdorp met zo'n 180 inwoners en ondanks het relatief kleine aantal inwoners heeft Poppenwier een actief verenigingsleven en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 


Het moet al een heel oud dorp zijn, want in de terpen zijn bij afgravingen scherven van aardewerk gevonden uit de eerste tot de twaalfde eeuw. De naam Poppenwier is waarschijnlijk afgeleid van de naam "Poppe" en het Latijnse "wier" (terp). 


Het dorp is in 1991 aangewezen als "beschermd dorpsgezicht". Er zijn dan ook een groot aantal panden die voorkomen op de monumentenlijst. Het oudste bezit van het dorp is een uniek "Hugenoten uurwerk" uit 1578 en een preekstoel uit 1700 dat zich in de in 1986 gerestaureerde Hervormde kerk bevindt. 


Verder beschikt het dorp over een schitterend dorpshuis De Trilker dat in 1998 door de inwoners zelf is gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het dorp een bruisend verenigingsleven kent. Nu is de De Trilker dé ontmoetingsplaats in de streek De Lege Geaën en komen er vanuit allerlei omliggende dorpen bezoekers in het dorpshuis/(eet)café.

AGENDA 2023 


22 JUni PREAMKESKOWEN

Beste Poppenwiersters,


Sa as sommigen wol witte is der nei in pear jier we preamkeskowen. 

De bemanning foar dit jier:


Fenna Krikke

Klaas Krikke

Jelmer Drijfhout

Sytze Jan de Vries

Johannes Stavinga

Feike Bokma

Arjan Jonker 

Jelke Hindrik de Vries

Hindrik Ype de Vries 

Jeen Brinksma


On 12 uur is de start in Gau. Men vaart op ouderwetse wijze van dorp naar dorp. Dit houdt in: met de vaarboom, en "yn e'beage". Dus met een touw de pream vooruit trekken. Hier is heel wat mankracht voor nodig, maar dat kunnen ze 🙂.  Behalve op snelheid wordt er gejureerd op authenticiteit, een zelfgeschreven liedtekst en het zingen van dat lied en één of ander spel met een thema uit vroegere tijden.  Frou Buiteveld hat foar de klean soarge, lyk as oare jierren.

 

DSat de rest van het dorp de club aanmoedigt zou fantastisch zijn. Het wordt vast een leuk en gezellig spectakel.   Machtich moai dat it troch gean kin mei dizze fanatyke klup jong lju. Dus moai op it fytske derby lâns soe ik sizze. 
Viering Trilker 25 jaar 

Op zaterdag 2 Maart 2024 hebben we uitbundig gevierd dat de Trilker inmiddels 25 jaar bestaat. Bijgaand enkele impressiebeelden en filmpjes van de avond. Als er nog mensen zijn die beelden hebben dan stuur ze naar website@poppenwier.frl

Bvd!

#1 Filmke: Hjoed mei it nijs fan 8 maart.mp4

Filmke 1: Hjoed mei it nijs fan 8 maart

#2 Filmke: de flag ût en bouwrijp maken.mp4

Filmke 2: de flag ût en klear meitsje foar de bou

#3 Filke: de earste peal.mp4

Filmke 3: de earste peal

#4 Filmke: compilati bouw+stukj hea.mp4

Filmke 4: kompilaasje bou en Hea!

#5 Filmke opening.mp4

Filmke 5: iepening

Filmke #6.mp4

Filmke 6: Trilker kompilaasje en bouwers

     25 jaar De TRILKER!

Beste Trilker-aanhangers, bouwers, klussers, cateraars en bezoekers,

Op 21 november 2023 j.l. bestond de Trilker 25 jaar. Dit jubileum gaat gevierd worden op zaterdag 2 maart 2024. Voor een avondvullend programma zijn wij op zoek naar mensen met bijzondere anekdotes, foto’s en filmmateriaal, mooie verhalen en “Wist u datjes” van de bouw tot heden. Van al deze informatie zullen we op de desbetreffende avond een compilatie maken en laten zien.

Dus: Heb je informatie of een verhaal over en/of beeldmateriaal van de Trilker, neem dan gerust contact op met één van de onderstaande organisatieleden of stuur een berichtje naar:

Rinny van Zuiden Tel:0638929283 Mail: rinnyvanzuiden@gmail.com

Gré de Boer Tel: 0642587648 Mail: hyengreetje@hotmail.com

Jimte Abma Tel: 0625257282 Mail: j.j.abma@gmail.com


Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

Namens de organisatie, Rinny van Zuiden


Lokwinkse Poppenwiersters!!

Op sneun 21 novimber 1998 waard ús doarpshûs feestlik iepene. It is hjoed dus krekt 25 jier letter en sis ris earlik: Poppenwier sûnder De Trilker soe lang sa leuk net wéze! Ûs doarpshûs soarget al 25 jier foar moaie ferhalen oan de bar, een hearlike plate op it terras en ‘host’ alle moaie eveneminten yn ús doarp. ‘Yn en ût’ is der it meast resinte foarbyld fan.

It is feilich te sizzen dat ús doarpshûs ûnmisber wurden is by it ferbinen fan it doarp. It unike ferhaal fan de doarpsbewenners dy’t dit prachtige gebou yn sa’n 3 jier del setten ha, sprekt noch altyd ta de ferbylding. Wy wolle 25 jier Doarphus De Trilker net ûngemurken litte. Hâld sneun 2 maart frij yn jim aginda (mear ynformaasje folget). Yn gearwurking mei de toanielferiening wurdt in moaie jûn organisearre dêr’t wy mei-inoar werom sjen wolle op 25 jier Doarpshûs De Trilker, ynklusief in weromblik op hoe’t de frijwilligers de realisaasje fan dit prachtige gebou betocht, útfierd en belibbe hawwe.

Stichting Doarpshûs Poppenwier

InsamelingsActie Tsjerke Poppenwier

Melding doen?

Poppenwier is onderdeel van de gemeente Sud West-Fryslân, en de gemeente wil samen met de burger de gemeente veilig en leefbaar houden. Zie jij iets in jouw omgeving, buurt, wijk, stad of dorp dat kapot is of misschien minder goed werkt? Of heb je overlast van personen of bedrijven? Geef het dan via deze knop door door! Gemeente SWF probeert de melding binnen 5 werkdagen te behandelen. Let op: dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is! Soms is er meer tijd nodig om een melding op te lossen. (je wordt via onderstaande knop doorgestuurd naar de site van de gemeente SWF)

Wil je (ook) informatie delen op deze site, mail dan naar website@poppenwier.frl