Plaatselijk Belang

Doeke Odinga

Voorzitter

Jan van Friesland

Secretaris

Wietse Punter

Technische commissie

Sjoerdtsje Drijfhout - Bonekamp

Penningmeester

Het bestuur van Plaatselijk Belang Poppenwier vergadert maandelijks en is bereikbaar via PlaatselijkBelang@Poppenwier.FRL