Plaatselijk Belang

Doeke Odinga

Voorzitter

Jan van Friesland

Secretaris

Wietse Punter

Technische commissie

Fokje Bijker

Penningmeester

Eric van der Palen

IT

Het bestuur van Plaatselijk Belang Poppenwier vergadert maandelijks en is bereikbaar via PlaatselijkBelang@Poppenwier.FRL